top of page

PLANT. GRANDI. CHANJMAN.

Misyon nou

Pwojè Refòm Mondyal la se yon 501(c)(3) anviwònman san bi likratif ki vize pou edike ak enspire mond lan atravè pwojè patisipasyon kominote ki gen yon enpak pozitif sou tè nou an. Nou kwè ak bon edikasyon ak enfòmasyon nou ka ini kominote nou yo pou travay ansanm pou yon kòz komen,
ranvèse chanjman nan klima.

 

Don ou yo pèmèt ekip nou an chèche kote ki bezwen netwayaj, mete ekip yo ansanm, epi bay pwovizyon apwopriye yo. 

Donasyon tou ede pye bwa nou yo jwenn sa yo bezwen pou grandi ak miltipliye! 

Beatifikasyon Kominote:
 

Kreye yon gwoup ak zanmi, fanmi, ak kòlèg pou netwaye yon zòn nan fatra, plante pye bwa, oswa toude !

 

Tcheke kalandriye nou an epi rantre nan youn nan evènman nou yo!  

Nou pral bay gan yo, sak ak pye bwa yo! 

Ban nou yon like & pataje sou rezo sosyal yo! 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page