top of page

Enterese nan volontè?

Woodland Path
3600_x_3600_World_Reform_Project_Logo.png

Pwojè Refòm Mondyal la ap chèche kounye a volontè ki vle e ki kapab kreye epi òganize pwòp evènman netwayaj fatra yo! Zòn ou chwazi a!

Kandida yo dwe:

  • premye ranpli yon Aplikasyon Volontè, ranpli yon Oryantasyon vityèl

  • dwe fizikman kapab leve 25lbs/pwa yon sak fatra plen

  • kapasite nan deplase san danje sou tèren inegal

  • kapasite nan mete ekipman pwoteksyon pèsonèl


Lè w ap sèvi kòm volontè nan yon gwoup, oswa ak moun ki poko gen 18 an, yon Kowòdonatè Gwoup oswa Gadyen Legal obligatwa.

Yon Kowòdonatè Gwoup se yon volontè deziyen ki:

  • gen 18 an oswa plis

  • asire sekirite ak konfòmite evènman netwaye fatra a

  • responsab pou pran gan ak sache yo bay nan men yon patwone nan zòn ou an

  • responsab pou asire ke tout fatra kolekte yo byen jete

  • kapab soumèt foto yo mande anvan ak apre netwayaj la

Enskripsyon volontè

Pou w enskri, tanpri pran tan pou w ranpli enfòmasyon ki anba a.

bottom of page