top of page

Enterese nan volontè?

iStock-1023573774.jpg

Netwayaj Fatra

Kit se rasanble pwòp gwoup zanmi w, fanmi, ak kolèj oswa rantre nan youn nan evènman nou yo, nou envite w patisipe nan anbeli kominote nou yo. Nou pral bay gan ak sache - yo ankouraje mask dapre règleman gouvènman lokal ou a. 

iStock-668218230.jpg

Kit se rasanble pwòp gwoup zanmi w, fanmi, ak kolèj oswa rantre nan youn nan evènman nou yo, nou envite w patisipe nan plante pye bwa ak lòt feyaj. Nou pral bay gan ak sache - yo ankouraje mask dapre règleman gouvènman lokal ou a.

Rebwazman 

Enterese nan volontè?

bottom of page