top of page

De mwen.

Istwa

2015

Jeremy te toujou gen yon pasyon pou anviwònman an. Souvan pase tan nan deyò ak fanmi l ak zanmi l, polisyon ak fatra te vin yon bagay li vrèman deteste. Vle kreye chanjman, lide Pwojè Refòm Mondyal la te fèt.

2015-2019

Li te gen anpil ti finansman, Jeremy te konnen sa a te yon bagay li te pral bezwen kòmanse sou pwòp bidjè li. Sèvi ak lajan li te pèsonèlman sove, Jeremy te kòmanse adopte otowout ak rasanble pwòp ekip li pou ranmase fatra sou otowout. Reyalize bezwen an ak vle fè plis, Jerem y te pran premye etap yo nan kreye òganizasyon an ak aplike pou vin yon ofisyèl 501c3 (2019). 

2020-2021

Pwojè Refòm Mondyal la te vin tounen yon 501c3 ofisyèl nan mwa mas 2020 epi Jerem y te kòmanse mete ansanm gwoup volontè pou plante pye bwa epi patisipe nan aktivite netwayaj kominote a. Nan 2021, Pwojè Refòm Mondyal la te anboche premye anplwaye li a plen tan.

Mt. Marcy.JPG
Adopt hwy jst.jpg
JSD hwy.jpg
WRP Logo.jpg
bottom of page