top of page
Forest

IL-VIŻJONI TAGĦNA:
Biex id-dinja tagħna tkun sistema b’saħħitha ta’ ilma nadif, art u arja.
Biex il-komunitajiet tagħna jaħdmu flimkien biex isebbħu l-pjaneta tagħna.
Biex teduka lin-nies dwar l-importanza li ma jniġġsux.
Li nħallu l-aħjar ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri.
 

IL-MISSJONI TAGĦNA:
Il-Proġett ta’ Riforma Dinjija huwa 501(c)(3) ambjentali mingħajr skop ta’ qligħ li jimmira li jeduka u jispira lid-dinja permezz ta’ proġetti ta’ involviment komunitarju li jkollhom impatt pożittiv fuq id-dinja tagħna. Aħna nemmnu li b'edukazzjoni u informazzjoni xierqa nistgħu ningħaqdu l-komunitajiet tagħna biex naħdmu flimkien għal kawża komuni,
it-treġġigħ lura tat-tibdil fil-klima.


IL-VALURI TAGĦNA:
Sostenibbiltà 
Edukazzjoni
Komunità
Pożittività
Pjaċir
 

bottom of page