top of page

2023 WRP Partnership Program

Overview:

As we face catastrophic environmental and social challenges, customers are demanding more from companies. People want to know corporations are contributing to an environmentally friendly world and more sustainable planet. The World Reform Project partnership program benefits your organization by offering an influential way to show your sustainability contribution to the world. 

3600_x_3600_World_Reform_Project_Logo.png

Kòm nou fè fas a defi anviwonman ak sosyal katastwofik, kliyan yo ap mande plis nan men konpayi yo. Moun vle konnen kòporasyon yo ap kontribiye nan yon mond zanmitay anviwònman an ak planèt ki pi dirab. Sètifikasyon Pwojè Refòm Mondyal la benefisye òganizasyon w lè li ofri yon fason enfliyan pou montre kontribisyon dirab ou nan mond lan. Atravè sètifikasyon, konpayi yo benefisye tou de etabli pi bon operasyon biznis pou tou de moun ak anviwònman an.

Ki jan sètifikasyon WRP benefisye anviwònman an

Apwovizyone dirab atravè pwogram sètifikasyon Pwojè Refòm Mondyal la se yon opòtinite pou konpayi ou fè yon enpak piblik ak pozitif sou mond lan.  

Pwojè Refòm Mondyal Fèm sètifye yo se kote ki pi bon ak pi an sekirite pou viv ak travay.

Patnè Sètifye Pwojè Refòm Mondyal yo pi bon pou planèt la epi yo pi dirab alontèm. Sa a se paske fèmye sètifye ak patnè vize pwoteje resous natirèl yo ak anviwònman an. Yo sèvi ak tè, dlo, ak enèji ak anpil atansyon. Fèmye sètifye yo itilize mwens angrè atifisyèl ak pestisid, anpeche polisyon, epi jere fatra. Yo aprann kijan pou prezève zòn forè ak pwoteje, ki an vire sipòte plant ak bèt sovaj. Kiltivatè yo ak travayè agrikòl yo resevwa fòmasyon tou pou yo sèvi ak metòd agrikilti entelijan ak adapte pratik k ap grandi yo ak efè chanjman klimatik yo.

 

Montre angajman w anvè Anviwònman an

Konsomatè de pli zan pli vle konnen ki kote pwodwi yo soti. Yo vle fè konfyans ke pwodwi yo te sous ak respè pou moun ak lanati.

 

Sètifikasyon Pwojè Refòm Mondyal la benefisye konpayi ou lè li bay asirans endepandan sou efò responsab anviwònman ou yo.  

Lè w ap travay ak Pwojè Refòm Mondyal la, òganizasyon w ap benefisye biznis yo toutotou chèn ekipman an. Sa a gen ladan pa sèlman kiltivatè yo, men tou komèsan, manifaktirè, mak, ak détaillants. Tou de aksyonè yo ak konsomatè yo ka wè kredib, enpak pozitif ou ap fè sou moun ak anviwònman an.

 

Pataje angajman dirab ou a ak kliyan ou yo ede ranfòse repitasyon ou, sa ki ogmante konfyans konsomatè yo ak lwayote.

Kreye yon pi bon avni

Nan nwayo sètifikasyon Pwojè Refòm Mondyal la se misyon nou pou nou kreye yon pi bon avni pou anviwònman an lè nou fè biznis responsab yon nouvo nòmal. Fèmye ki sètifye ak forè yo kapab fè pi bon rekòt, adapte yo ak chanjman klimatik yo, epi ogmante pwodiktivite yo. An menm tan, yo ap diminye depans yo. Ansanm, pratik sa yo kontribye nan yon avni ki pi pwomèt pou kiltivatè yo, forè yo ak kominote yo. Yo tou benefisye konpayi ou jan ou gen aksè serye nan yon bon jan kalite, rezèv serye nan pwodwi sètifye nan pri konpetitif.

Pwoteje repitasyon kòporasyon ou yo

Lè w ap chwazi yon pwogram sètifikasyon, kredibilite se tout bagay. Pwojè Refòm Mondyal Sètifye sele a se yon senbòl rekonèt estanda ki wo.  

Sètifikasyon nou an montre tou de biznis ak konsomatè yo ke pwodwi sa a  kontribye nan yon pi bon avni pou anviwònman an.

3600_x_3600_World_Reform_Project_Logo.png

Aplikasyon Sètifikasyon WRP 2022

3600_x_3600_World_Reform_Project_Logo.png
Èske konpayi sa a te aplike pou konpayi sa a nan tan lontan oswa pou yon lòt mak anvan?
Ki jan w ap kontribye nan yon pi bon anviwònman?
bottom of page